• Nystartsjobb når fler än tidigare subventioner

  Var fjärde nystartsjobbare skulle inte ha fått del av stödet om enbart arbetslöshet kvalificerat. Nystartsjobb har alltså gjort att även sjukskrivna, socialbidragstagare och nyanlända invandrare har kunnat få en subventionerad anställning. Detta visar en undersökning från IFAU.

 • Längre sjukskrivning med samverkan i Resursteam

  Samverkande aktörer förlängde sjukskrivningarna med två månader istället för att förkorta dem. Det visar en utvärdering av Resursteam i Uppsala län, som utförts av forskare vid Uppsala universitet och IFAU.

 • Penningpolitiken har långvariga effekter på arbetslösheten

  Penningpolitiken påverkar arbetslösheten mer än vad man tidigare har trott. Cirka 20–30 procent av variationen i svensk arbetslöshet de senaste 25 åren kan bero på penningpolitiska faktorer. Effekterna är mer varaktiga än vad som framkommer från liknande studier på data för USA. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Alkohol under graviditeten ledde till lägre utbildning och inkomst för barnen

  Ett försök med fri starkölsförsäljning i slutet av 1960-talet ledde till ökat drickande. Barn till de unga kvinnor som var gravida under försöket har i vuxen ålder betydligt kortare utbildning och lägre inkomst än jämförbara grupper. Det visar en ny studie från IFAU.

 • Fungerar Arbetsförmedlingens platsanvisningar?

  En tredjedel av Arbetsförmedlingens anvisningar till ledig plats söks inte. Det uppger arbetsgivarna i en enkätstudie som IFAU genomfört tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarna ger gott betyg åt matchningen: anvisningarna bedöms oftast som realistiska och drygt en tiondel av dem som söker anvisningarna får det sökta jobbet.

 • Kommunerna har större utgifter under valår

  Kommunerna anställer mer folk och har större utgifter under valår. Samtidigt tar man ut lägre skatt. IFAU studerar i en ny rapport svenska och finska kommuner under nästan 20 års tid.

 • Kollektivavtalad pensionering ökar i dåliga tider

  Fler äldre beviljas tjänstepension när sysselsättningen går ner, framförallt inom offentlig sektor. Det visar en ny studie från IFAU.

 • Extra hjälp ökade inte andelen sysselsatta – Arbetstorget jämförs med Arbetsförmedlingen

  Genom extra hjälp och stöd har äldre långtidsarbetslösa som deltagit i Arbetstorget för erfarna sökt fler jobb och kommit på fler intervjuer än jämförbara deltagare i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Deltagarna är trots det inte mer sysselsatta än icke-deltagarna, visar en ny utvärdering från IFAU.