• Effekter av sanktioner i Schweiz

  Arbetslösa som får en sanktion är arbetslösa en kortare period än de som inte får en sanktion. Men de får samtidigt lägre inkomster när de hittar ett nytt jobb. Det visar en ny rapport från IFAU som studerat hur sanktioner fungerar i Schweiz.

 • Sammanhållen grundskola gynnar barn till lågutbildade

  När den nioåriga grundskolan infördes i Finland förbättrades resultaten för barn till lågutbildade föräldrar. Däremot hade reformen inga effekter för den genomsnittlige eleven. Resultaten presenteras i en ny IFAU-rapport.

 • Tyskorna planerar att gå tillbaks till jobbet snabbare med ny föräldraersättning

  År 2007 gjordes den tyska föräldrapenningen om. Andelen nyblivna mödrar som planerar en snabb återgång i arbete ökade därigenom med 15 procentenheter visar en ny rapport från IFAU.

 • Information om mer kontroll ökar arbetssökandet i vissa grupper

  Arbetslösa som får veta att Arbetsförmedlingen kommer att kontrollera om de sökt anvisade arbeten söker oftare anvisade jobb. Det leder dock inte till att de kommer i arbete snabbare. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Chefens bakgrund styr rekryteringar

  Det finns få chefer med utländsk bakgrund och detta tycks vara en bidragande förklaring till de svårigheter många invandrade möter på den svenska arbetsmarknaden visar en ny rapport från IFAU. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund som liknar deras egen.

 • Privat arbetsförmedling utvärderad

  Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

 • Bestående inkomstbortfall efter jobbförlust

  Gifta män som förlorade jobbet 1987 i samband med arbetsplatsnedläggningar hade långt senare betydligt lägre inkomst än vad de annars skulle haft. Varken de kvinnor som de var gifta med eller socialförsäkringssystemet lyckades i någon större utsträckning täcka inkomstbortfallet, visar en ny rapport från IFAU.

 • Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.