Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

(Hur) hjälps ungdomar av arbetsmarknadspolitiska program för unga?

Sammanfattning av Rapport 2006:5

Rapporten studerar i vilken utsträckning ungdomar hjälps av att de behandlas annorlunda än äldre arbetslösa inom arbetsmarknadspolitiken. Såväl sannolikheten att gå in i program som typen av program skiljer sig åt beroende på den arbetslöses exakta ålder. Det formella regelverket särskiljer unga arbetslösa i tre distinkta grupper, 18–19-åringar, 20–24-åringar och övriga (25+). Vi jämför arbetslösa som är födda samma år men vid olika tidpunkter på året vilket gör att de hamnar i olika ålderskategorier. Resultaten visar att reglerna för 20–24-åringar gör att dessa hittar jobb snabbare än de som omfattas av de två andra regelverken. Effekterna är dock inte långvariga. De är som starkast under de första 4 månaderna vilket kan bero på att 20–24-åringar med stor sannolikhet skulle ha placerats i program om de fortsatt vara arbetslösa längre än så. Vi jämför även deltagare i olika typer av program med varandra och finner att de kommunala ungdomsprogrammen är väsentligt sämre på att få ungdomar i arbete än de program som erbjuds till både ungdomar och vuxna. Resultaten från en jämförelse mellan praktikprogram och utbildningsprogram är blandade.

Läs den engelska forskningsrapportenSwedish youth labour market policies revisited

Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-06-22