Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Samverkan för att minska sjukskrivningar - en studie av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Sammanfattning av Rapport 2009:2

I den här studien undersöks åtgärder för att förbättra samverkan i sjuk­skrivnings­processen inom ramen för den nationella satsningen Sjukvårds­miljarden. Tidigare forskning har identifierat faktorer som har betydelse för samverkan inom rehabiliteringsområdet, men det är oklart om dessa faktorer även bidrar till att minska sjukskrivningar. Syftet med miljard­satsningen är just att minska sjukskrivningarna och satsningen är utformad för att öka lands­tingens drivkrafter för att prioritera sjukskrivningsfrågan. Sjuk­vårdsmiljarden infördes 2006 och sträcker sig över tre år. Sjukskrivningarna har minskat i samtliga län mellan 2006 och 2007. Studiens resultat är inte helt enty­diga, men antyder likväl att åtgärder för att samordna sjukskrivnings­processen på ledningsnivå hänger samman med större minskningar av sjukfrånvaron. Vidare tycks län som har satsat på åtgärder för att underlätta samverkan kring bedömning och reha­bilitering av patienter uppvisa mindre minskningar av sjukskrivningarna i jäm­förelse med övriga län.


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-05-26