Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Diskrimineras pojkar i skolan?

Sammanfattning av Rapport 2010:23

Flickor får i genomsnitt högre betyg än pojkar. Tidigare forskning antyder att en bidragande orsak kan vara att pojkar systematiskt missgynnas i betygssättningen. Vi testar denna hypotes genom att jämföra betyg från nationella prov i svenska på gymnasiet satta av elevernas ordinarie lärare med betyg på samma prov satta av lärare som inte vet elevens könstillhörighet. De ordinarie lärarna sätter i genomsnitt 13 procent högre betyg än de omrättande lärarna, vilket tyder på en betydande betygsinflation på de nationella proven. Däremot finns inget stöd för att pojkar diskrimineras.

Läs den engelska forskningsrapportenAre boys discriminated in Swedish high schools?

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2010-12-13