Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet

Sammanfattning av Rapport 2011:4

Syftet med denna rapport är att studera hur karriärmöjligheter i mannens och kvinnans yrken – dels i landet, dels i kommunen där paret bor – påverkar heterosexuella pars regionala rörlighet i Sverige 1998–2007. Studien baseras på registerdata. Vi undersöker hur flyttbeslut samvarierar med karriärmöjligheter i form av lönenivå på orten där paret bor, hur långt man kommit i karriären, yrkets nivå och lönekoncentrationen i yrket. Genomgående jämför vi om effekten skiljer sig åt med avseende på kön. Resultaten tyder på att mannens och kvinnans karriärmöjligheter påverkar paret på olika sätt, när man rör sig bortom att enbart fokusera på yrkens nivåer. Framförallt uppvisar betydelsen av lönekoncentration tydliga könsskillnader. Även när man inkluderar mått på karriärmöjligheter inom yrken existerar delvis ojämställda mönster när det gäller vems karriär par anpassar sig till. Par verkar anpassa sig något mer till mannens karriärmöjligheter än till kvinnans, även när man tar hänsyn till strukturella könsskillnader i karriärmöjligheter.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-02-17