Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Konkurrens och sysselsättning – en empirisk studie av fem marknader

Sammanfattning av Rapport 2011:12

Den här rapporten studerar sambandet mellan konkurrens och arbetsmarknadsutfall på taximarknaden, inom förskolan, skolan och hemtjänsten samt inom restaurangbranschen. Slutsatsen är att minskade konkurrenshinder skapar högre sysselsättning på de berörda marknaderna. Det finns dock skillnader i hur olika grupper av individer påverkas av ökad konkurrens. Reformerna tycks framförallt öka efterfrågan på unga, äldre och utlandsfödda. Vi finner också att ökad konkurrens medför sänkta löner på marknader som karaktäriserats av privata monopol, medan lönerna i vissa fall ökar när offentliga monopol bryts upp. Sammantaget tyder detta på en mer effektiv lönebildning på mer konkurrensutsatta marknader. Våra analyser undersöker också reformernas effekter på sjukskrivningar. Vi finner inte något entydigt samband mellan graden av privatisering och sjukfrånvaro.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-09-12