Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Intergenerationell rörlighet i inkomster och utbildning – en analys av fyra generationer

Sammanfattning av Rapport 2012:12

Vi undersöker hur utbildning och inkomster överförs mellan generationer inom en och samma familj under ett helt sekel. Vi beskriver styrkan i de intergenerationella utbildningssambanden för fyra generationer och styrkan i inkomstsambanden för tre generationer. Våra resultat visar att familjebakgrund har stor, och långlivad, betydelse för både utbildning och inkomster och att rörligheten i ekonomisk status därmed är lägre än vad man skulle vänta sig från de många studier av ojämlikhet som baserar sig på två generationer.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2012-06-18