Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering

Sammanfattning av Rapport 2014:10

Vi beräknar effekten av tidig pensionering på individens hälsa. Den empiriska analysen har som utgångspunkt ett erbjudande om tidig pensionering för mili­tärer födda 1934­–1939. Erbjudandet gällde pension från 55 års ålder jämfört mot normal pensionsålder som var 60 år. Vi finner positiva effekter på hälsan genom pensionserbjudandet: de som fick erbjudandet att gå i tidig pension hade både en lägre dödlighet och färre dagar i slutenvård fram till 70 års ålder. Under antagandet att resultaten för officerare kan generaliseras till befolkningen i stort, behöver alltså en höjd pensionsålder inte bara ha en positiv effekt på samhällsekonomin i form av högre arbetsutbud och högre skatteinkomster utan kan även ha en negativ sidoeffekt genom ökade kostnader för hälso- och sjukvård.

Läs den engelska forskningsrapportenEarly retirement and post retirement health

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-05-26