Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetsplatser och sjukfrånvaro

Sammanfattning av Rapport 2018:17

Den här studien fokuserar på sambandet mellan arbetsplatsegenskaper och anställning av personer som varit sjukskrivna. Syftet är att undersöka huruvida sådana anställningar skiljer sig från andra med avseende på egenskaper hos arbetsplatserna (sektor, antal anställda, könssammanställning, andelar med olika utbildning och genomsnittlig ålder) och om individuella förhållanden (kön och diagnos) påverkar sannolikheten att bli anställd. Svenska arbetsplatser med fem anställda eller mer år 2012 ingår i studien. Resultaten visar att arbetsplatser som mest sannolikt anställer tidigare sjukskrivna finns i den offentliga eller ideella sektorn. De är i högre grad kvinnodominerade, har få anställda, har en högre andel lågutbildade och en högre genomsnittlig ålder. Sannolikheten att anställa personer med olika diagnoser är, med några undantag, liknande mellan olika typer av arbetsplatser. Resultaten visar att sannolikheten för att bli anställd om man varit sjukskriven inte skiljer sig mellan kvinnor och män.

Läs den engelska forskningsrapportenEmployment of people with a history of sickness absence

Publicerad av:

Wazah Pello-Esso

Senast uppdaterad:

2018-10-29