Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
Ingen bild
  • Jan Sauermann

  • Titel:

    Docent
  • Jan Sauermann disputerade i nationalekonomi vid Maastrichts universitet i 2013. Han arbetade sedan vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och är sedan 2018 docent vid Stockholms universitet. Jan Sauermanns forskning är inriktad mot lärande och incitament på jobbet, härkomst och konsekvenser av utbildningsinnehåll, och könsskillnader på arbetsmarknaden. Sedan den 1 september 2020 är Jan Sauermann anställd som forskare vid IFAU.
    Jan är även ansluten till SOFI, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Institute of Labor Economics (IZA), och till Center for Corporate Performance (CCP).

Jan Sauermanns personliga hemsida: https://sites.google.com/site/jansauermann/home


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2020-08-31