Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2014-05-28 Erbjudande om pensionering bra för hälsan

Ett erbjudande om en tidig avgångspension kan vara bra för hälsan senare i livet. Det visar forskare från IFAU och ISF.

Rapportförfattarna undersöker hur erbjudande om tidig pensionering påverkar hälsan genom att studera en grupp män som arbetade som yrkesofficerare inom försvaret. När militärerna var 54 år gamla (1992–1994) erbjöds de tjänstepension från 55 års ålder, istället för avtalets 60 år. Erbjudandet om tidig pension ökade de tidiga frivilliga avgångarna och gruppens sysselsättning minskade.

Färre dagar på sjukhus och lägre dödlighet

De som fick erbjudande om förtida pension fick bättre hälsa. Jämfört med andra officerare som inte fick erbjudandet minskade dagarna på sjukhus med cirka 35 procent. Minskningen var större bland dem som hade haft lägre inkomst som anställd och större för dem som hade en lägre utbildning. De som fick erbjudandet hade också 26 procent lägre risk att dö innan 70 års ålder.

– Vi bedömer att effekterna är stora, säger Daniel Hallberg som är en av flera rapportförfattare och verksam vid ISF. Kanske beror effekten på en minskad exponering för risker i arbetsmiljön eller minskad stress. Vi ser framförallt en minskad risk för att dö i hjärtinfarkt, vilket skulle kunna vara ett tecken på det senare. Pensionering kan också ge ökande möjligheter att bestämma över sin tid, tid för socialt umgänge, tid att motionera och andra hälsosamma levnadsvanor.

Bakgrund och generaliserbarhet

Vi lever allt längre, och i takt med den ökade levnadslängden och ett högre tryck på den offentliga sektorns finanser syftar pensionsreformer i många länder mot att senarelägga pensionsåldern. En naturlig fråga är hur individers välbefinnande och hälsa påverkas.

 – Om resultaten för officerare kan generaliseras till befolkningen i stort, kan en senarelagd pensionsålder tänkas öka kostnaderna för hälso- och sjukvård, säger Daniel Hallberg.

Metod och data

Rapportförfattarna studerar män födda mellan 1931–1939 som arbetade inom staten vid 54 års ålder. De mäter effekten av pensionserbjudandet genom att jämföra sjukhusinläggningar och dödlighet hos yrkesofficerare som fick ett pensionserbjudande då de var 55–59 år gamla, dels med lika gamla yrkesofficerare som inte fick erbjudandet, dels med andra grupper inom statlig sektor med samma födelseår. 

IFAU Working paper 2014:12 ges även ut av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF, WP 2014:1).

Kontaktinformation

Vill du veta mer kontakta Daniel Hallberg, 08-58 00 15 47, daniel.hallberg@inspsf.se.

Läs mer


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Publicerad:

2014-05-26