Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2011-09-16 Vad vet vi om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken?

Kunskapen om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken är fortfarande begränsad, det är huvudslutsatsen i en ny översikt från IFAU. Huvudintrycket från den relativt knapphändiga forskningen tycks vara att det vare sig finns starka positiva eller negativa effekter på arbetsmarknadsutfall av att delta i aktiviteter hos en privat aktör.

Rapporten innehåller en översikt av de privata aktörerna i arbetsmarknadspolitiken, de argument som lyfts fram för och emot privatisering samt tidigare forskning om effekter. Dessutom beskrivs de privata utförarna, deras insatser och de arbetssökande som deltar i aktiviteterna.

Mer forskning krävs

Privata anordnare är en nyare företeelse inom arbetsmarknadspolitiken än inom andra välfärdspolitiska områden. Det gäller såväl i Sverige som i andra länder. Därför finns det ganska få studier. De analyser som finns handlar i regel om arbetsmarknadseffekter. Mer forskning om effekter på rättsstats- och demokrativärden skulle komplettera bilden. Vidare saknas analyser om hur kostnader påverkas av att privata aktörer används inom området. Även analyser av hur kontrakten med de privata aktörerna bör utformas skulle vara värdefulla.

Inget stöd för stora negativa eller positiva arbetsmarknadseffekter i befintlig forskning

Den sammanfattande bilden av studier om arbetsmarknadseffekter är splittrad. Huvudintrycket från de flesta och bästa studierna på området är dock att det går ungefär lika bra för deltagare hos privata och offentliga aktörer.

Deltagare hos privata alternativ nöjdare

Det verkar finnas en positiv effekt på kundnöjdhet av privatisering. Det är även så att deltagare hos privata aktörer verkar få ta del av mer omfattande insatser än jämförbara personer hos offentlig arbetsförmedling.

Bakgrund

IFAU-rapport 2011:13 är en marginellt omarbetad version av ett antologikapitel nyligen publicerad i boken Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? (Hartman, L. (red.), SNS Förlag, Stockholm, 2011).

Kontaktinformation

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Martin Lundin på telefon 018-471 60 59, eller e-post martin.lundin@ifau.uu.se

Läs mer


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Publicerad:

2011-09-15