Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2018-04-27 Inga effekter på arbetsutbud eller utbildningsnivå av steglös avräkning i sjukersättningen

Möjligheten för förtidspensionerade att tjäna pengar eller studera med helt eller delvis bibehållen ersättning har inte inneburit att gruppen arbetat eller studerat mer. Det visar en ny rapport från IFAU.

Sedan 2009 har en grupp individer med icke-tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) haft möjlighet att arbeta eller studera med hela eller delar av sjukersättningen kvar. Syftet med reformen har varit att motivera gruppen att utnyttja eventuell restarbetsförmåga utan oro för indragen sjukersättning. Regelverket kallas steglös avräkning.

Rapportförfattaren finner inte att de som omfattats av steglös avräkning har arbetat mer än de som inte omfattats av reformen. Inte heller har gruppens utbildningsnivå höjts. Det gäller för alla åldersgrupper och både bland män och kvinnor.

­– Jag kan utifrån min forskning inte säga exakt vad de uteblivna effekterna beror på, säger rapportförfattaren Josefine Andersson. En möjlig förklaring skulle kunna vara att gruppen inte har förtroende för att arbetsförmågan inte kommer att omvärderas och att de därför riskerar att bli av med sin sjukersättning om de provar att börja jobba. Det kan också vara så att efterfrågan på arbetare med nedsatt arbetsförmåga är för svag, att de ekonomiska incitamenten är för små eller att restarbetsförmågan inte är tillräckligt stor.

Metod

Individer som omfattas av reglerna om steglös avräkning jämförs med dem som inte omfattas. Rätt till steglös avräkning avgörs av när i tiden sjukersättningen beviljades. Genom en matchningsansats har hänsyn tagits till att kraven för sjukersättning samtidigt skärptes. Individerna följs fram till 2013.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2018:6 är skriven av Josefine Andersson. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2018:7. Vid frågor når du författaren på josefine.andersson@ifau.uu.se alternativt 078-471 60 60

Läs mer


Publicerad av:

Wazah Pello-esso

Publicerad:

2018-04-27