Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2019-03-11 Många i kommunala arbetsmarknadsinsatser står långt från arbetsmarknaden

Deltagarna i kommunala arbetsmarknadsinsatser är unga, lågutbildade och har ofta ekonomiskt bistånd visar en ny rapport från IFAU.

Arbetsmarknadspolitiken är statlig, men de senaste 20 åren har kommunerna arbetat allt mer med aktiva insatser för arbetslösa. De 102 kommuner som undersöks i rapporten arbetar framförallt med jobbsökaraktiviteter, praktik och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Utbudet och omfattningen varierar mycket mellan kommunerna. Antalet deltagare i kommunala program motsvarade år 2016 cirka en femtedel av antalet deltagare i Arbetsförmedlingens program.

Långt från arbetsmarknaden

De som tar del av den aktiva kommunala arbetsmarknadspolitiken står i genomsnitt långt från arbetsmarknaden. Jämfört med andra arbetslösa som finns hos Arbetsförmedlingen har de lägre utbildning och kortare arbetserfarenhet. Drygt hälften av de kommunala deltagarna hade mottagit ekonomiskt bistånd, jämfört med en fjärdedel av deltagarna i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser.

De som går i kommunala insatser tycks däremot inte ha sämre hälsa. Andelen utrikes födda är också lägre i kommunala åtgärder än hos Arbetsförmedlingen.

–Den bild som många har av en grupp längre ifrån arbetsmarknaden bekräftas i vår studie, säger Ulrika Vikman som är en av flera rapportförfattare. Det är dock inte hela bilden. Arbetsförmedlingens har till antalet fler individer med ekonomiskt bistånd i sina arbetsmarknadsinsatser.

Kommunerna bidragit med uppgifter

Rapportförfattarna har samlat in ett material från drygt 100 kommuner, vilket täcker 56 procent av Sveriges befolkning. Rapporten fyller en kunskapslucka. Det är första gången deltagarna i kommunala arbetsmarknadsinsatser kartläggs.   

– Äntligen kan vi ge en mer systematisk bild av vilka egenskaper deltagarna har och vad de gjort hos kommunerna, säger Ulrika Vikman. Genom vår datainsamling kan vi nu gå vidare och studera effekter av de kommunala insatserna.  

Det insamlade materialet har kombinerats med registerdata från SCB, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att undersöka deltagarnas egenskaper, inkomster och om de också deltagit i insatser hos Arbetsförmedlingen.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2019:05 är skriven av Anders Forslund, Wazah Pello-Esso, Rickard Ulmestig, Ulrika Vikman, Ingeborg Waernbaum, Alexander Westerberg och Johan Zetterqvist. Om du har frågor, kontakta Ulrika på ulrika.vikman@ifau.uu.se eller 018-471 70 85, eller Anders på anders.forslund@ifau.uu.se eller 018-471 70 76.

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2019-03-08