Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2019-12-18 Snabbspår för nyanlända lärare – ett första steg att etablera sig i läraryrket

En ny rapport från IFAU studerar nyanlända lärare som deltagit i en arbetsmarknadsutbildning inom ramen för snabbspåret i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Ökad motivation

Nyanlända som deltagit i arbetsmarknadsutbildningen Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet upplever att de fick god kunskap om den svenska skolan och att deras motivation att arbeta som lärare i Sverige ökade.

– Snabbspåret tycks ha givit de nyanlända lärarna en ökad tro på möjligheten att arbeta som lärare i ett nytt land. Det har på sätt och vis ”fångat upp” dem. Sedan är det för de flesta en bit kvar till att de kan börja arbeta som lärare i den svenska skolan, säger forskarna.

Vid sidan om utmaningarna med de formella kraven på lärarlegitimation, kompletterande utbildningar och svenskkunskaper är socialiseringen in i den svenska lärarprofessionen komplex och tar tid.

– Det tar tid att hantera de informella kraven, bli en del av den svenska skolkulturen och att få legitimitet som just lärare och inte bara som lärarassistent, säger forskarna. Socialisationen är en lång och komplex process och i den är det av betydelse att de nyanlända lärarnas kompetenser och erfarenheter erkänns i den svenska skolan.

Bakgrund och metod

År 2015 att infördes flera snabbspår för nyanlända med yrkeserfarenhet inom vissa bristyrken. Rapportförfattarna har följt en grupp deltagare i Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet under december 2016 – maj 2017. Studien omfattar 7 fokusgruppsintervjuer med deltagare, undervisande lärare och handledare på den arbetsplatsförlagda praktiken. Forskarna har även gjort observationer av undervisning och praktik samt genomfört en enkät med 41 deltagare i Snabbspåret på Stockholms universitet.

Kontaktinformation

IFAU:s rapport 2019:31 Att bli ”svensk lärare” – En undersökning av Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare är författad av Larissa Mickwitz, projektledare och verksam vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet samt Anki Bengtsson, verksam vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. För mer information kontakta Larissa Mickwitz, larissa.mickwtiz@edu.su.se och Anki Bengtsson, anki.bengtsson@edu.su.se

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2019-12-17