Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2017-10-05 Vad förklarar de senaste 20 årens ökade arbetskraftsdeltagande bland äldre i Sverige?

En ny IFAU-rapport visar att ökat arbetskraftsdeltagande bland de äldre har sammanfallit med bättre hälsa, högre utbildningsnivå och striktare krav i sjukersättningen.

Äldre kvinnor och män deltar i högre utsträckning i arbetskraften idag jämfört med slutet av 1990-talet. Arbetskraftsdeltagandet bland män i åldersgruppen 60–64 år har till exempel ökat med 20 procentenheter från 55 till 75 procent av befolkningen och ökningen för kvinnor har varit ungefär lika stor.

Rapportförfattarna söker potentiella förklaringar i olika förändringar i befolkningen och på arbetsmarknaden som skett de senaste 20 åren. De finner att ökningen har sammanfallit med förbättrad hälsa och högre utbildningsnivå, samt med striktare krav för att bli beviljad sjukersättning (tidigare förtidspension).

De hittar inget stöd för att det ökade arbetskraftsdeltagandet är kopplat till förbättringar i den fysiska arbetsmiljön, dessa skedde i huvudsak innan den stora arbetskraftsökningen. Det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre tycks ha haft viss påverkan, medan det är svårare att i data se en direkt effekt av ändringen av reglerna för den obligatoriska pensionsåldern. Vid 1998 års pensionsreform blev de ekonomiska drivkrafterna för arbetskraftsdeltagande starkare, och författarna visar att arbetskraftsutträdet har senarelagts för dem som lämnar arbetskraften med ålderspension i det nya systemet.

– Vår ambition är att ge en översikt av vad som hänt och undersöka potentiella förklaringar, säger Lisa Laun som är en av rapportförfattarna. Det vi ser ligger väl i linje med tidigare forskning, men mer finns kvar att göra. Delarna är naturligtvis inte heller frikopplade från varandra.

Rapportförfattarna studerar utvecklingen av olika indikatorer på aggregerad nivå för män och kvinnor i åldersgrupperna 55–59, 60–64 och 65–69 år.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2017:18 "Vad förklarar de senaste 20 årens ökade arbetskraftsdeltagande bland äldre i Sverige?" är skriven av Lisa Laun, IFAU, och Mårten Palme, Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Rapporten bygger på IFAU Working paper 2017:17.

För mer information kontakta Lisa Laun på telefon 018-471 60 56, eller e-post lisa.laun@ifau.uu.se

Läs mer


Publicerad av:

Monica Fällgren

Publicerad:

2017-10-05