Utvärdering av språkpraktik

Författare: Lillit Ottosson, Och Ulrika Vikman, Och

Dnr: 42/2022

I detta projekt studerar vi hur språkpraktik genom Stockholms jobbtorg har påverkat deltagarnas sysselsättning, mottagande av ekonomiskt bistånd och betyg i Svenska för invandrare (SFI). För att göra det jämför vi deltagna med en grupp som har liknande egenskaper men som inte deltagit i insatsen med hjälp av metoden dynamisk IPW. Vi använder oss av flera register från SCB, Socialstyrelsen och Stockholms stad.

Stockholm driver sedan 2009 en insats som heter språkpraktik. Denna insats går ut på att invandrare med begränsade språkkunskaper får en omfattande introduktion till det svenska arbetslivet och dess sociala koder på sitt modersmål innan de matchas till en arbetsplats där de gör praktik. Målet med insatsen är att öva svenska och få erfarenheter från arbetslivet.