Hur påverkade vårdnadsbidraget barns deltagande i förskola och senare skolresultat?

Författare: Caroline Hall , Och Erica Lindahl, Och Sara Roman, Och

Dnr: 144/2019

I detta projekt kommer vi undersöka vilken betydelse det kommunala vårdnadsbidraget hade för föräldrars arbetsutbud, barns deltagande i förskolan och deras senare skolresultat. Det kommunala vårdnadsbidraget gav föräldrar möjlighet till ersättning om de stannade hemma med ett barn i 1–3-årsåldern istället för att låta barnet vara på förskola.

För att studera effekten av tillgången till vårdnadsbidrag kommer vi utnyttja att regelverket kring bidraget har ändrats över tid (kommunerna fick rätt att införa kommunala vårdnadsbidrag den 1 juli 2008 och denna möjlighet togs bort den 1 januari 2016) och att det har sett olika ut i olika kommuner (år 2012 kunde man exempelvis endast få vårdnadsbidrag i 115 av Sveriges 290 kommuner). Detta gör att vi kan jämföra kommuner med och utan tillgång till vårdnadsbidrag. Med denna metod studerar vi effekter på föräldrars arbetsutbud och barns förskoledeltagande och skolresultat.