Kommunal aktiveringspolitik: en fallstudie av det praktiska arbetet med arbetslösa socialbidragstagare

Författare: Katarina Thorén, Och

Publicerad i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 12, nr. 2, s. 99-114

Sammanfattning av Rapport 2005:11

Under 1990-talet utvecklades en mängd kommunala aktiveringsprogram för arbetslösa socialbidragstagare. Generellt innebär aktiveringsåtgärderna att man ställer högre krav på olika former av aktivering för att socialbidragstagarna ska bli självförsörjande och därmed sänka socialbidragskostnaderna. I dagsläget vet vi väldigt lite om den praktiska utformningen av de kommunala åtgärderna. Syftet med denna studie är att undersöka den praktiska implementeringen av den kommunala aktiveringspolitiken och hur den utformas när personalen möter med klienterna. Rapporten bygger på en observationsstudie av det praktiska arbetet i två kommunala aktiveringsprogram, Jobbcentrum i Skärholmen och Källan i Osby. Resultaten visar att det praktiska arbetet inte alltid stämmer överens med intentionerna i Socialtjänstlagen eller med verksamheternas egna beskrivningar av sitt arbete. I många avseenden är insatserna varken individuellt anpassade eller särskilt kompetenshöjande för den enskilde socialbidragstagaren.