Leder höjd a-kassa till längre arbetslöshetstider? En studie av de svenska förändringarna 2001-2002

Författare: Helge Bennmarker, Och Kenneth Carling, Och Bertil Holmlund, Och

Sammanfattning av Rapport 2005:16

År 2001 och 2002 genomförde Sverige stora förändringar i arbetslöshets­försäkringen. Reformerna innebar betydande höjningar av ersättningen för vissa arbetslösa. I uppsatsen undersöker vi hur reformerna påverkade arbets­löshets­tiderna. Analysen utnyttjar det faktum att vissa individer inte alls påverkades av reformerna, medan andra fick en höjning av ersättningen på upp till 17 procent. Våra resultat tyder på att reformerna hade olika effekter för män respektive kvinnor. Sammantaget uppskattas de två reformerna ha ökat män­nens arbetslöshetstider, men minskat kvinnornas. Dessa effekter är dock inte statistiskt säkerställda. Vid analyser av arbetslöshetens tidsförlopp finner vi att män efter 20 veckor har en säkerställd minsk­­ning av över­gångarna till arbete. En förklaring till köns­skillnaden kan vara den s k maxtaxe­­­reformen inom barn­omsorgen, vilken genomfördes ungefär samtidigt med a‑kassere­formerna men som inte har kunnat beaktas i analysen.