Sambandet mellan val av högskola och inkomster efter examen för kvinnor och män

Författare: Marie Gartell, Och Håkan Regnér, Och

Sammanfattning av Rapport 2005:12

I den här studien utnyttjar vi data på drygt 43 000 studenter som tog en examen 1989/1990 och 1993/1994 för att granska sambandet mellan val av högskola och inkomster för kvinnor och män. Resultaten visar att inkomsterna varierar signifikant bland både kvinnor och män med en examen från olika högskolor. Val av regional arbetsmarknad förklarar en stor del av inkomst­skillnaderna med avseende på högskola för kvinnor men inte för män. Högskolevalet tycks ha något större betydelse för mäns karriärer än för kvinnors karriär. Resultaten går dock i samma riktning för kvinnor och män som väljer lärar-, samhälls-, och teknikutbildningar. Sammantaget tyder resultaten på att det är en kombination av regionala arbetsmarknadsval och högskolans signalvärde på arbetsmarknaden som ger upphov till de obser­verade inkomstskillnaderna med avseende på lärosäte.