Effekten av sänkt sjukpenning för arbetslösa

Författare: Laura Hartman, Och Caroline Hall , Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2007, årg. 35, nr 6, s. 51-61

Sammanfattning av Rapport 2007:6

Den 1 juli 2003 sänktes taket i sjukpenningen för arbetslösa. Syftet med för­ändringen var att det inte längre skulle vara ekonomiskt födelaktigt för arbets­lösa att bli sjukskrivna. Fram till reformen kunde sjukpenningen för en arbetslös med hög tidigare lön överstiga dennes a-kasseersättning med ca 20 procent. Denna rapport studerar effekterna av reformen. Vi utnyttjar det faktum att reformen enbart berörde de arbetslösa som fick maximal ersättning från a-kassan. De arbetslösa som inte berördes av taksänkningen kan användas som en jäm­förelse­grupp. Resultaten visar en stark reformeffekt; sannolikheten att bli sjuk­skriven minskade avsevärt för gruppen som berördes av reformen.