Strategisk konkurrens i kommuners utgiftsbeslut för barnomsorg, skola och äldreomsorg

Författare: Karin Edmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:21

Den här rapporten undersöker om kommunpolitiker tar strate-
giska hänsyn till grannkommunernas politik då de beslutar om ut-
gifter för barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Analysen baseras
på data för perioden 1996–2005 och ger sammantaget inte stöd för att
det förekommer strategiska överväganden i utgifter för barnomsorg,
grundskola och äldreomsorg. I analysen …nner jag visserligen vissa
samband som skulle kunna tyda på att strategiska hänsyn förekom-
mer, men dessa är inte tillräckligt säkra för att entydigt kunna tolkas
som stöd för hypotesen.

Den här rapporten undersöker om kommunpolitiker tar strategiska hänsyn till grannkommunernas politik då de beslutar om utgifter för barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Analysen baseras på data för perioden 1996-2005 och ger sammantaget inte stöd för att det förekommer strategiska överväganden i utgifter för barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. I analysen finner jag visserligen vissa samband som skulle kunna tyda på att strategiska hänsyn förekommer, men dessa är inte tillräckligt säkra för att entydigt kunna tolkas som stöd för hypotesen.