Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat - spelar elevens kön och etniska bakgrund roll?

Författare: Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:22

I denna uppsats undersöks om skillnaden mellan slutbetyg och provresultat är systematiskt korrelerad med kön och etnisk bakgrund. Registerdata över resultat på nationella prov och slutbetyg i svenska, engelska och matematik för elever i årskurs 9 i Sverige mellan åren 2001 och 2005 används. Resultaten är följande: flickor får generellt högre slutbetyg i svenska, engelska och matematik än pojkar med samma provresultat. Utlandsfödda får högre slutbetyg i svenska och matematik än svenskfödda med samma provresultat.