Vem blir långtidsarbetslös?

Författare: Helge Bennmarker, Och Kenneth Carling, Och Anders Forslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:20

I ett antal länder har man på senare tid utvecklat statistiska modeller som ett stöd för arbetsförmedlare att förutsäga vilka arbetslösa som riskerar att bli långtidsarbetslösa, s k profiling. I den här rapporten redovisar vi resultaten av att skatta hasardmodeller för att förutsäga vem som riskerar att bli långtidsarbetslös av dem som registrerar sig som arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Av resultaten framgår det att den skattade modellen lyckas relativt väl med att förutsäga vem som riskerar att bli arbetslös i minst sex månader – träffsäkerheten i prognoser som görs utanför modellens skattningsperiod är nästan 70 %.