Samverkan i Resursteam: effekter på organisation, hälsa och sjukskrivning

Författare: Ingrid Anderzén, Och Ingrid Demmelmaier, Och Ann-Sophie Hansson, Och Per Johansson, Och Erica Lindahl, Och Ulrika Winblad, Och

Publicerad i: Evaluation Review, 2012, vol. 36 no. 5, pp. 323-345

Sammanfattning av Rapport 2008:8

Vi utvärderar samverkansformen Resursteam, som bedrivits som ett försök för att minska långa sjukskrivningar. Resursteam innebär att ett team med hand­läggare från Försäkringskassan, husläkare, sjukgymnast och beteendevetare, vid regelbundna möten bedömer sjukskrivna personers rehabiliteringsbehov och ger förslag på åtgärder. Det övergripande syftet är att skatta effekten av Resursteam på den försäkrades sjukskrivningslängd och självskattade hälsa. Vi har genomfört (i) en kartläggning av verksamheten, (ii) en enkätstudie till sjuk­skrivna som deltagit i Resursteam och till jämförelsepersoner samt (ii) skattat effekten av Resursteam på självskattad hälsa och sjukskrivning. Resultaten är entydiga och visar på inga eller negativa effekter för de personer som ingått i Resursteam. Som exempel kan nämnas att tiden i sjukskrivning förlängs med cirka 20 procent i genomsnitt.