Fattigdom i folkhemmet - från socialbidrag till självförsörjning

Författare: Matz Dahlberg, Och Karin Edmark, Och Jörgen Hansen, Och Eva Mörk, Och

Publicerad i: Som bok på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, 2008

Sammanfattning av Rapport 2009:4

Under det senaste decenniet har målet att halvera socialbidragstagandet stått högt upp på den politiska dagordningen i Sverige. Detta mål har dock visat sig vara mycket svårt att uppnå. I denna rapport kartläggs socialbidragstagarna och deras koppling till arbetsmarknaden. Vi finner att flertalet av socialbidragstagarna står relativt nära arbetsmarknaden, men att det finns en liten kärna av socialbidragstagare med en svårare situation. Därefter diskuteras en mängd möjliga policyåtgärder utifrån erfarenheter från välfärdsreformer i andra länder, forskning om vad som styr socialbidragstagarna samt effekterna av olika svenska reformer. Dessutom diskuteras organisationen av arbetet med arbets­lösa socialbidragstagare. Barnens situation tas upp i ett separat kapitel.