Socialbidrag i Sverige

De flesta socialbidragstagarna har en viss, om än svag, anknytning till arbetsmarknaden. En mindre kärna står däremot relativt långt från arbetsmarknaden, tar emot bidrag under en längre tid och har ofta hälsorelaterade problem. IFAU ger idag ut en översikt av socialbidragstagandet i Sverige.

Publicerades: 28 maj 2010

Författare: Matz Dahlberg, Och Karin Edmark, Och Jörgen Hansen, Och Eva Mörk, Och

Många socialbidragstagare står nära arbetsmarknaden

En stor del av socialbidragstagarna verkar stå relativt nära arbetsmarknaden. År 2005 kom 30 procent av socialbidragstagarnas totala inkomster från arbete och cirka 20 procent från socialbidrag. Den tredje största inkomstkällan var sjuk- och aktivitetsersättning. Efter två år har drygt 40 procent lämnat bidragstagandet och endast ungefär fem procent finns kvar efter tio år. En relativt stor grupp fortsätter ha kontakt med socialtjänsten och får socialbidrag någon gång under dessa tio år. Många som lämnar socialbidragstagandet börjar arbeta.

Socialbidragstagarna oftare inlagda på sjukhus

Socialbidragstagare är mer än dubbelt så ofta inskrivna på sjukhus. Under 2004 var 13 procent av samtliga socialbidragstagare inlagda på sjukhus någon gång, jämfört med sex procent av resten av befolkningen. Socialbidragstagarna var fyra gånger så ofta inlagda på grund av en psykisk diagnos.

En dubbel organisation

För socialbidragstagare som får hjälp från både kommuner och statliga trygghetssystem som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns en risk att hamna mellan stolarna. Samhället riskerar dessutom ineffektivt dubbelarbete då det parallellt med den statliga arbetsmarknadspolitiken har vuxit fram en kommunal motsvarighet. Denna har till stor del inte utvärderats.

Bakgrund

År 2008 tillhörde cirka 4,5 procent av Sveriges befolkning ett hushåll som tog emot socialbidrag (försörjningsstöd). Detta motsvarar cirka 400 000 individer eller nästan en kvarts miljon hushåll. Ungdomar, lågutbildade, utrikes födda och ensamstående föräldrar har oftare socialbidrag än andra. Resultaten har tidigare publicerats i boken Fattigdom i folkhemmet – Från socialbidrag till självförsörjning (Välfärdsrådets rapport 2008, SNS Förlag).

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.