Hur påverkas de arbetslösa av sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen

Sammanfattning av Rapport 2009:16

Den här rapporten studerar hur sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen påverkar de arbetslösa. Vi finner att arbetslösa som drabbas av en sanktion påverkas i hög grad. De lämnar arbetslöshet för arbete 23 procent snabbare än vad de annars skulle ha gjort. Effekten kvarstår länge efter att sanktionen utfärdats. Samtidigt accepterar de jobb som ger cirka 4 procents lägre lön, och tar oftare ett deltidsjobb istället för ett heltidsjobb. Dessa effekter kvarstår också länge, vilket betyder att en sanktion har en långsiktig negativ effekt på jobbkvaliteten. Våra resultat visar vidare att löneeffekten delvis drivs av att de arbetslösa tar mindre kvalificerade jobb.