Effekten av delad föräldraledighet på kvinnors löner

Författare: Elly-Ann Lindström, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:5

Denna rapport studerar hur en något mer jämnt fördelad föräldraledighet påverkar kvinnors (och mäns) framtida löner. I linje med tidigare studier på området tycks den egna föräldraledigheten vara förknippad med lägre framtida lön. Även partnerns uttag spelar roll, men bara för kvinnor. För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida lön med knappt 7 procent. Det är en större effekt än motsvarande minskning av mammans egen föräldraledighet.