Hur påverkar socioekonomisk status och ålder arbetsmarknadseffekterna av olika hälsoproblem?

Författare: Martin Nilsson, Och Petter Lundborg, Och Johan Vikström, Och

Publicerad i: Ekonomisk debatt 2011, årg. 39, nr.4, s. 29-43

Sammanfattning av Rapport 2011:11

Det finns ett starkt samband mellan socioekonomisk status (SES) och hälsa. Individer med hög SES har i genomsnitt bättre hälsa än individer med låg SES. I den här rapporten undersöker vi om detta samband kan förklaras av att arbetsmarknadseffekterna av att drabbas av en plötslig försämring av hälsan ser olika ut beroende på individens SES och ålder. Våra resultat pekar mot att utbildning och ålder är två centrala faktorer för hur bra olika individer kan hantera ohälsoproblem. Vi ser detta resultat som stöd för idén att sambandet mellan SES och hälsa till viss del beror på den effekt hälsa har på arbetsinkomst.