De långsiktiga ekonomiska och sociala konsekvenserna av att förlora ett barn

Författare: Gerard J. van den Berg, Och Petter Lundborg, Och Johan Vikström, Och

Sammanfattning av Rapport 2012:25

I den här rapporten studerar vi hur föräldrar påverkas av att förlora ett barn. Vi finner omfattande ekonomiska, hälsomässiga och sociala konsekvenser som dessutom i de flesta fall kvarstår under en mycket lång tid. Mammor och pappor förlorar i genomsnitt 17,6 procent respektive 10 procent av sin arbetsinkomst året efter förlusten av ett barn. Fem år senare har de drabbade mammorna (papporna) fortfarande 11 (7,4) procent lägre arbetsinkomst. Inkomsteffekterna förklaras till största delen av att många drabbade föräldrar lämnar arbetsmarknaden. Vi finner också betydande effekter på hälsa, äktenskap och barnafödande. Sannolikheten att läggas in på sjukhus inom ett år efter barnförlusten ökar med 23,7 procent för mammorna och 12,1 procent för papporna. Andelen som läggs in på grund av mentala problem ökar med 150 procent respektive 100 procent för mammorna och papporna. Fem år efter förlusten av ett barn har andelen som skilt sig ökat med 5,3 procentenheter. Sammanfattningsvis visar våra resultat att konsekvenserna av att förlora ett barn sträcker sig långt bortom den djupa sorgen det innebär att förlora ett barn.