Förlusten av ett barn har omfattande ekonomiska och sociala konsekvenser

Att förlora ett barn har omfattande konsekvenser för föräldrarna, de får försämrad hälsa, minskade inkomster och ökad risk för skilsmässor under lång tid. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 06 december 2012

Författare: Gerard J. van den Berg, Och Petter Lundborg, Och Johan Vikström, Och

Varje år avlider ungefär 600 barn, ungdomar och unga vuxna (1–24 år). Föräldrarna drabbas ofta av depression, ångest och en känsla av hjälplöshet. Rapportförfattarna undersöker hur föräldrar som förlorat ett barn genom en olyckshändelse påverkas på lång sikt. Finns det inkomstförluster sju år efter förlusten? Hur påverkas föräldrarnas hälsa, äktenskap och barnafödande?

Föräldrarna drabbas hårt och på många sätt

Mammor och pappor förlorar i genomsnitt 18 procent respektive 10 procent av sin arbetsinkomst året efter förlusten av ett barn. Fem år senare har de drabbade mammorna (papporna) fortfarande 11 (7) procents lägre inkomst. Sannolikheten att läggas in på sjukhus inom ett år efter barnförlusten ökar med 24 procent för mammorna och 12 procent för papporna. Andelen som läggs in på grund av mentala problem ökar mycket kraftigt. Fem år efter förlusten av ett barn har andelen par som skilt sig ökat med 5 procentenheter.

– Vår rapport visar att konsekvenserna av att förlora ett barn sträcker sig långt bortom den djupa sorgen, säger Johan Vikström. Vi identifierar en grupp som behöver förstärkt stöd.

Effekterna är lika stora oavsett om barnet bor hemma eller inte, hur stor familjen är och vilken plats barnet har i syskonskaran. De finner också att föräldrarnas sannolikhet att skaffa minst ett ytterligare barn ökar med hela 186 procent. Denna effekt kvarstår i upp till tre år efter förlusten.

Bakgrund och metod

Rapportförfattarna följer 3 371 föräldrar som genom olyckshändelse förlorade ett barn i åldern 1–24 under 1993–2003. Föräldrar som inte förlorade ett barn används som jämförelsegrupp. Analysen baseras på registerdata från SCB och Socialstyrelsen.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Johan Vikström på 018-471 60 55 eller johan.vikstrom@ifau.uu.se, alternativt Petter Lundborg på petter.lundborg@nek.lu.se