Det envisa könsgapet i inkomster och löner – Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar?

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:2

Könsgapet i löner och inkomster har legat konstant under de senaste 30 åren, trots att kvinnor numera förvärvsarbetar i lika hög grad och är mer utbildade än män. I rapporten undersöker vi hur stor del av könsgapet som kan förklaras av skillnader i kvinnors och mäns familjeansvar. Vi jämför kvinnors och mäns inkomst- och löneutveckling före och efter första barnets födelse. Analysen bygger på svenska registerdata mellan åren 1986 och 2008. Resultaten visar små skillnader före barn, men efter 15 år har könsgapet i inkomster ökat med 35 procentenheter och i löner med 10 procentenheter. Ökningen är som störst bland par där kvinnan även utan barn skulle ha haft en sämre inkomst- och löneutveckling än mannen. Det betyder att kvinnor som har lägre förväntad relativ inkomst- och löneutveckling tar ett relativt större familjeansvar inom familjen.