Familjeansvar förklaring till inkomstskillnader mellan kvinnor och män

Familjebildning påverkar mäns och kvinnors inkomster och löner olika. Effekten varierar beroende på hur parens inkomster skulle ha utvecklats utan barn, det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 07 februari 2013

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Erica Lindahl, Och

Män har högre inkomst och lön än kvinnor. De senaste 30 åren har skillnaderna mellan kvinnor och män varit oförändrad, trots att kvinnorna idag har högre utbildning och förvärvsarbetar lika mycket som män.

Rapportförfattarna studerar familjebildningen och hur parets förväntade inkomst- och löneutveckling påverkar vem som tar störst familjeansvar.

De finner att det första barnet har en avgörande roll för hur inkomst och lön utvecklas. Femton år efter första barnet har inkomstskillnaden mellan pappan och mamman i genomsnitt ökat med 35 procentenheter, jämfört med motsvarande skillnad innan de fick barn. Hos par i 40-årsåldern uppskattas ungefär tre fjärde­delar av inkomstskillnaderna kunna förklaras av att de bildat familj.

På kort sikt tycks inte kvinnornas löner påverkas, men på längre sikt (efter 15 år) har löneskillnaderna ökat med i genomsnitt 10 procentenheter.

Parets relativa inkomst spelar roll för familjeansvaret

Den relativa inkomst- och löneutveckling paret skulle ha haft utan barn är betydelsefull. Effekten är nämligen störst bland föräldrar där mamman skulle ha haft en sämre inkomst- och löneutveckling än pappan även utan barn.

– Vi ser att den förälder som förväntas tjäna mindre pengar tar ett större familje­ansvar. Det leder till ett lägre engagemang i arbetslivet, vilket försämrar inkomsten ännu mer, säger Erica Lindahl. Vem som slutligen dragit högsta vinsten är dock inte lätt att veta, menar hon. Om glädjen av att umgås med barnen är högre än glädjen av att jobba är papporna förlorare, detta eftersom tid med barnen inte kan transfereras medan inkomst kan delas lika inom familjen.

Data och metod

Rapportförfattarna jämför inkomster och löner före och efter att par fått sitt första barn tillsammans. Paren följs upp till 16 år före och (som mest) 18 år efter födseln. Den studerade populationen är par som fick sitt första barn mellan 1990 och 2002. I analysen används ett slumpmässigt urval om 10 procent av paren respektive år.

Kontakt

För mer information kontakta Erica Lindahl på telefon 018-471 60 57 eller e-post erica.lindahl@ifau.uu.se.