Har kommunala sommarjobb under gymnasieåren en positiv effekt på arbetskarriären senare i livet?

Författare: Kenneth Carling, Och Ola Nääs, Och Moudud Alam, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:24

Att erbjuda sommarjobb till ungdomar ses i många länder som ett sätt att för­bättra ungdomars möjligheter att komma in och etablera sig på arbets­marknaden. I Sverige erbjuder de flesta kommuner, delvis finansierat med statliga medel, sommarjobb till ungdomar. Den forskning som finns kring effekten av sommarjobb för ungdomar pekar dock i olika riktningar och lider ofta av metodproblem. Vi undersöker här med bättre metodologiska förut­sättningar om kommunala sommarjobb för gymnasieungdomar i Falu kommun har någon positiv effekt på den postgymnasiala inkomstutvecklingen. Vi följer 2 650 ungdomar som, under första året i gymnasiet, ansökte om kommunalt sommarjobb. Vi följer dem tills de når en ålder av som mest 29 år. De kommu­nala sommarjobben fördelades genom ett lotteriförfarande där alla som ansökte hade lika stor chans att bli tilldelad ett sommarjobb. Vi finner ingen program­effekt för män. För kvinnor upptäcker vi en positiv effekt och då speciellt för kvinnor med låga betyg från grundskolan.