Kvinnors större föräldraansvar och högre sjukfrånvaro

Författare: Per Johansson, Och Nikolay Angelov, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:7

I denna rapport undersöks möjliga förklaringar till varför kvinnor är mer sjukfrånvarande än män. Vi börjar med att konstatera att familjebildning ökar kvinnors sjukfrånvaro i jämförelse med mäns och att denna skillnad kvarstår så länge som 16 år efter första barnets födelse. Detta resultat håller för flera olika känslighetsanalyser, inklusive då vi tar hänsyn till efterföljande födslar. För att utreda möjliga orsaker till detta resultat undersöker vi om det finns en skillnad mellan mammors och pappors hälsa och ekonomiska incitament att förvärvs­arbeta. Vi finner inget stöd för att mammor skulle ha sämre hälsa än pappor. Däremot finner vi stöd för hypotesen att mammors större familjeansvar leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för att sjuk­skriva sig.