Mammor tar större familjeansvar och är därför mer sjukfrånvarande än pappor

Mammor är mer sjukfrånvarande än pappor. En ny rapport från IFAU visar att det tycks bero på mammornas större familjeansvar och sämre förankring i arbetslivet snarare än på hälsoskillnader.

Publicerades: 26 april 2013

Författare: Per Johansson, Och Nikolay Angelov, Och Erica Lindahl, Och

IFAU har tidigare konstaterat att kvinnor har ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som män efter första barnets födelse. Det gäller sjukfall längre än 14 dagar och alltså inte den kortaste frånvaron. Skillnaden finns kvar i upp till 16 år och gäller kvinnor i alla inkomstgrupper. I den nya rapporten undersöks möjliga orsaker – verkar det som om kvinnorna får sämre hälsa eller har det med anknytningen till arbets­mark­naden att göra?

Mammor är inte oftare inlagda på sjukhus

Författarnas mått på hälsa är i vilken utsträckning mammor och pappor är inlagda på sjukhus. Att få barn tycks inte öka könsskillnaden i sjukhus­inläggningar, i stället minskar skillnaden marginellt.

– Hade det funnits tydliga skillnader i hälsa hade vi förväntat oss att det skulle slå igenom här, särskilt på lång sikt säger Nikolay Angelov som är en av rapportförfattarna.

Kvinnornas inkomstutveckling spelar roll för sjukfrånvaron

Familjebildningen innebär ofta att kvinnorna förvärvsarbetar mindre. För­ank­ring­en på arbetsmarknaden och inkomstutveckling blir sämre. Rapport­för­fatt­arna finner att kvinnornas inkomstutveckling tycks spela roll för deras sjuk­frånvaro. Ju sämre inkomstutveckling, desto högre sjukfrånvaro.

– Deltidsarbete, sämre inkomstutveckling och därmed svagare anknytning till arbetet i kombination med ökat hemansvar tycks leda till att mammornas tröskel att vara sjukfrånvarande sänks, fortsätter Nikolay Angelov

Metod och data

Rapportförfattarna jämför skillnaden inom par före och efter att de fått sitt första barn tillsammans under åren 1992–98. På så sätt skattar de ett orsaks­samband mellan familjebildning och sjukfrånvaro/sjukhusinläggningar. Effekterna finns kvar även när författarna t.ex. tar hänsyn till efterföljande födslar.

Kontakt

För mer information om undersökningen kontakta Nikolay på 018-471 60 56 eller Nikolay.Angelov@ifau.uu.se, alternativt Erica på Erica.Lindahl@ifau.uu.se.