Tidspreferenser och långsiktiga utfall

Författare: Bart Golsteyn, Och Hans Grönqvist, Och Lena Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:19

Studien handlar om hur individen värderar nytta idag och i framtiden. Med nytta avses här värdet av att få en summa pengar idag jämfört med att få en högre summa pengar längre fram i tiden. Vi undersöker om det finns en kopp­ling mellan valet av omedelbar nytta framför uppskjuten nytta (dvs. en form av otålighet) och olika långsiktiga sociala och ekonomiska utfall. Studien baseras på en omfattande enkätundersökning bland barn i årskurs 6 samt på administra­tiva registerdata som länkats till enkätundersökningen och som spänner över fyra decennier. Våra resultat tyder på ett tydligt samband där individer som inte är otåliga får bättre utfall senare i livet. Det tydligaste sambandet finns mellan otålighet och utbildningsresultat.