Barn med tålamod väljer längre utbildning

Att ha tålamod och skjuta upp en belöning till senare visar sig ha betydelse för utbildningsval och hur det senare går på arbetsmarknaden. Det visar en rapport från IFAU.

Publicerades: 14 oktober 2013

Författare: Bart Golsteyn, Och Hans Grönqvist, Och Lena Lindahl, Och

I en enkät i årskurs 6 svarade en grupp elever på en hypotetisk fråga: Vill du ha 100 kronor nu eller 1 000 kronor om fem år? Svaret ger en indikation på barnens tålamod. Rapportförfattarna följer barnens utveckling i fyra decennier – hur går det för dem med mer respektive mindre tålamod?

– Vi finner att tålmodiga barn genomgående får det bättre senare i livet – de får bättre betyg i grundskola och gymnasium, bättre resultat på militära mönst­ringsprov, bättre hälsa och bättre ekonomi samt färre dagar som arbetslösa och med försörjningsstöd, säger Lena Lindahl som är en av rapportförfattarna.

Tålmodiga barn väljer längre utbildning

En förklaring till de goda resultaten på flera områden är att barn med tålamod väljer att investera i sin utbildning i högre utsträckning än de utan tålamod.

– Sambandet mellan tålamod och utbildning är starkt. De tålmodigas längre utbildning bidrar troligen till flera av de andra goda resultaten, fortsätter Lena Lindahl. Författarna ser dessutom ett samband mellan otålighet och övervikt vid mönstringen.

Data och metod

Rapportförfattarna studerar ungefär 12 000 barn födda 1953 som gick i årskurs 6 i Stockholm år 1966. I rapporten används genomsnittsbetyg från årskurs 9 i grundskolan och från den högsta avslutade gymnasieutbildningen. Studien har också tillgång till uppgifter om arbetsinkomster och disponibla inkomster under en lång tidsperiod. För männen används också resultat från mönstrings­tester. Studien baseras på regressionsanalyser mellan tidspreferenser och senare utfall och tar även hänsyn till föräldrarnas utbildningsbakgrund och inkomstnivå.

Kontakt

För mer information kontakta Lena Lindahl på 08-16 34 59 eller Hans Grönqvist på hans.gronqvist@ifau.uu.se