Är lesbiska föräldrar mer jämställda?

Författare: Ylva Moberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:9

I den här uppsatsen jämförs inkomstskillnader mellan partner i lesbiska och heterosexuella par före och efter att de skaffat barn. Huvudresultatet är att lesbiska par, jämfört med heterosexuella, har en jämnare inkomstfördelning inom paren efter att de blivit föräldrar. Detta gäller även vid en jämförelse av lesbiska och heterosexuella par som hade samma inkomst­nivåer och inkomstskillnad inom paret innan de fick barn. Resultaten kan tolkas som att lesbiska par har en mer jämlik fördelning av hushållsarbete och omsorg om barnen. Att lesbiska par är mer jämställda kan delvis förklaras av att de kan "turas om" att föda parets barn och därmed tar varsin längre period med för­äldraledighet. Detta bidrar till en mer jämlik inkomstutveckling inom lesbiska par. Andra möjliga förklaringar är att heterosexuella par påverkas på ett annat sätt av traditionella könsroller, samt skillnader i normer och värderingar.