Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling

Inkomstskillnaderna är mindre i samkönade kvinnliga par än i jämförbara heterosexuella efter att paren fått barn. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av Ylva Moberg vid Uppsala universitet.

Publicerades: 15 maj 2016

Författare: Ylva Moberg, Och

Rapportförfattaren är intresserad av hur föräldrars inkomster påverkas av att få barn och hur mycket av förändringen som kan förklaras av kön respektive tidigare inkomst. Hon jämför lesbiska och heterosexuella partners inkomster före och efter att de blivit föräldrar.

– Enligt nationalekonomisk teori förväntar vi oss att föräldrar framför allt tar beslut utifrån vad som är mest lönsamt ekonomiskt: den som har högst lön arbetar mest och den som har lägre lön tar större ansvar för hemarbetet. Genom att jämföra lesbiska och heterosexuella par som har en liknande ekonomisk situation innan de får barn kan vi se vilken roll könsnormer spelar, säger Ylva Moberg som skrivit rapporten.

Hon finner att de nyblivna föräldraparens inkomstutveckling skiljer sig åt. Medan de lesbiska parens inkomstgap sluts några år efter det första barnets födelse fortsätter de heterosexuella parens inkomstgap att vara stort. Skillnaden mellan paren kan dels förklaras av att lesbiska par mer sällan får ett andra barn och alltså jobbar mer, dels av att de lesbiska par som får fler barn ofta föder ett barn var och att den partner som fött barnet tar ut längre föräldraledighet.

– Kvinnor i heterosexuella par ägnar mindre tid åt lönearbete när de blivit föräldrar medan jag inte ser samma uppdelning i de lesbiska paren som tycks välja en mer jämställd fördelning av omsorgs- och lönearbete, säger Ylva Moberg.

Rapportförfattaren finner också att de studerade kvinnorna i heterosexuella par som tjänade mer än sina män innan de fick barn tappade mycket i inkomst efter första barnet.

– Jag tolkar det som att heterosexuella par påverkas minst lika mycket av könsnormer som av ekonomi, säger Ylva Moberg.

Data och metod

Datamaterialet innehåller information som länkar gifta par, sambor med barn och registrerade partner med varandra. Det länkar också barn till deras biolo­giska föräldrar och adoptivföräldrar. Rapportförfattaren jämför 389 sam­könade kvinnliga par som fick sitt första barn tillsammans under åren 1996–2009 med cirka 79 000 heterosexuella par som fick barn under samma period. Inkomst­skillnaden jämförs åren innan och efter att de blivit föräldrar.

Kontakt

Rapporten är skriven av Ylva Moberg, Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. För mer information kontakta ifau på ifau@ifau.uu.se