Arbetsförmedlares beslutsfattande och stereotyper kopplade till utseende

Författare: Mahmood Arai, Och Marie Gartell, Och Magnus Rödin, Och Gülay Özcan, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:17

I denna rapport undersöker vi hur arbetsförmedlares bedömningar och beslut beror på hur den arbetssökandes utseende uppfattas. Vi studerar om chansen att bli rekommenderad till en arbetsmarknadsutbildning påverkas av i vilken utsträckning den arbetssökandes utseende uppfattas motsvara rådande stereo­typer om ett svenskt utseende. Studien bygger på en undersökning som genom­fördes under 2012 med 435 arbetsförmedlare i Stockholms- och Mälardals­området. Resultaten visar att manliga arbetsförmedlare i högre utsträckning rekommenderar arbetssökande som uppfattas ha ett stereotypt svenskt ut­seende. Denna prioritering kan inte förklaras av bedömd förmåga att genom­föra utbildningen, chans till arbete efter utbildning eller i vilken utsträckning den arbetssökande uppfattas tala med eller utan brytning. En jämförelse mellan de arbetssökande som i högst och lägst grad anses ha ett stereotypt svenskt ut­seende, visar att sannolikheten att bli rekommenderad till en utbildning är runt 50 procent högre för de förstnämnda. Rekommendationer av kvinnliga arbets­förmedlare tycks inte påverkas av stereotyper om ett svenskt utseende.