Långsiktiga effekter av arbetsmarknadsutbildning

Sammanfattning av Rapport 2017:17

I den här rapporten studerar vi kort- och långsiktiga effekter av arbets­mark­nads­utbildning under åren 1996–2010. Huvudresultatet är att arbets­mark­nads­utbildning leder till högre arbetsinkomst som kvarstår under en mycket lång tid. För samtliga år under perioden 1996–2010 har arbetsmark­nads­utbildning en positiv effekt på den årliga arbetsinkomsten tre år efter året att utbildningen star­tade, men storleken på effekten varierar över tid. Effekten är som störst under 2005–2006 och minskar därefter gradvis. Dessa förändringar över tid verkar enligt analysen inte förklaras av förändrade programvolymer. Rapporten visar dock att finanskrisen tycks vara en delförklaring till de för­sämrade effekterna.