Hur påverkar anslutningsgraden till a-kassan lönebildningen?

Författare: Mathias von Buxhoeveden, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:15

Den första januari 2007 höjdes medlemsavgifterna till a-kassan kraftigt. I samband med avgiftshöjningen så sjönk anslutningsgraden till a-kassan med 10 procentenheter. Den här rapporten undersöker hur medlemstappet i a-kassan påverkade lönebildningen. Analysen visar att en minskning av anslutnings-graden med 10 procentenheter leder till en lönereduktion på 5 procent. Sammantaget pekar resultaten på att en högre anslutningsgrad till a-kassa leder till högre löner.