Hur påverkar ekonomiska incitament och könsnormer fördelningen av barnomsorg mellan föräldrar?

Författare: Andrea Ichino, Och Martin Olsson, Och Barbara Petrongolo, Och Peter Skogman Thoursie, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:13

Hur viktiga är könsnormer och ekonomiska incitament för hur barnomsorg för­delas inom par? För att besvara denna fråga studerar vi om jobbskatteavdraget som infördes 2007 påverkar hur mammor och pappor fördelar sina VAB-dagar emellan sig. Våra resultat visar att småbarnsfamiljer reagerar om en av föräld­rarna får en skattesänkning genom att omfördela VAB från den som fick en skattesänkning till den som inte fick det. Detta tyder på att ekonomiska incita­ment har betydelse för hur föräldrar fördelar barnomsorg. Vi finner även att benägenheten att reagera skiljer sig mellan demografiska grupper, vilket är konsistent med att betydelsen av könsnormer varierar i samhället.