Hälsoeffekter av arbetsmarknadspolitiska insatser

Författare: Marco Caliendo, Och Robert Mahlstedt, Och Gerard J. van den Berg, Och Johan Vikström, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:20

Den här rapporten studerar om arbetsmarknadsutbildning och sanktioner påverkar individers hälsa. Arbetsmarknadsutbildning och sanktioner representerar två olika strategier för att få arbetslösa i arbete. Medan utbildning fokuserar på stöd är sanktioner ett sätt att utöva kontroll över den arbetslöse. Vi finner att arbetsmarknadsutbildning har positiva hälsoeffekter: hjärtproblem och mentala hälsoproblem minskar med 7,5 respektive 6,5 procent. Effekterna är som störst för personer med lägre utbildningsnivå och personer utan tidigare hälsoproblem. Vår tolkning är att de positiva hälsoeffekterna av utbildning förklaras av bättre dagliga rutiner, mer meningsfulla sociala kontakter och förbättrat självförtroende. Sanktioner leder istället till en kortsiktig ökning av mentala hälsoproblem, troligen till följd av negativ ekonomisk stress. På längre sikt ser vi inga hälso-effekter av sanktioner.