Arbetssökande mår bättre av arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning verkar leda till förbättrad hälsa hos deltagarna medan sanktioner riskerar att leda till psykisk ohälsa på kort sikt, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 16 november 2020

Författare: Marco Caliendo, Och Robert Mahlstedt, Och Gerard J. van den Berg, Och Johan Vikström, Och

Arbetsmarknadspolitiken ska i första hand ge arbetssökande stöd att komma tillbaka i arbete, men insatserna kan också ha konsekvenser för deltagarnas hälsa.

Arbetsmarknadsutbildning leder till bättre hälsa

Deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning fick bättre hälsa till följd av utbildningen. Uttaget av mediciner för hjärtproblem minskade med 8 procent hos deltagargruppen jämfört med en liknande grupp som inte deltagit. Uttaget av mediciner för psykisk ohälsa minskade med 7 procent. Personer utan gymnasieutbildning påverkades mest. 

– De arbetssökande som går en utbildning får troligen bättre dagliga rutiner, fler sociala kontakter och förbättrat självförtroende, säger Johan Vikström som är en av rapportförfattarna.

Sanktioner kan medföra ökad stress

Om arbetssökande med arbetslöshetsersättning inte uppfyller villkoren kan rätten till ersättning stängas av under en period. Dessa sanktioner ledde till en kortvarig ökning av den psykiska ohälsan. Uttaget av läkemedel för psykisk ohälsa ökade med 9 procent. Det finns inga skillnader mellan grupper med olika egenskaper.

–Sanktionerna är till för att reglerna i a-kassan ska följas, men de kan också leda till en ekonomisk stress för individen. Det är en trolig förklaring till att vi ser att sanktioner ger en försämrad mental hälsa på kort sikt, avslutar Johan Vikström.

Deltagarna följs under 18 månader

Rapportförfattarna följer arbetssökande som skrevs in på Arbetsförmedlingen under 2006–2007, varav ungefär 7 700 deltog i en arbetsmarknadsutbildning och ungefär 2 900 personer fick en sanktion. Dessa jämförs med arbetssökande som har liknande egenskaper men som varken deltagit i utbildning eller fått en sanktion. Förutom data från Arbetsförmedlingen används hälsodata från läkemedelsregistret samt sjukskrivningsdata från Försäkringskassan. Individerna följs under 6 månader före och 12 månader efter sanktionen eller utbildningen.

Kontakt

IFAU-rapport 2020:20 Hälsoeffekter av arbetsmarknadspolitiska insatser är skriven av Johan Vikström och Gerard van den Berg vid IFAU i samarbete med Marco Caliendo vid University of Potsdam och Robert Mahlstedt vid University of Copenhagen. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2020:20. För mer information kontakta Johan Vikström (johan.vikstrom@ifau.uu.se, 072-3251029).