Vad kännetecknar en framgångsrik arbetsförmedlare?

Sammanfattning av Rapport 2021:13

Vi studerar vilken betydelse arbetsförmedlare har för de arbetssökandes jobbchanser, vilka egenskaper och arbetssätt som kännetecknar en framgångsrik arbetsförmedlare, och om det spelar roll hur arbetssökande matchas till förmed-lare. Resultaten visar att det finns betydande skillnader i hur snabbt förmedlare får arbetssökande i jobb. När vi undersöker vilka egenskaper som kännetecknar framgångsrika förmedlare ser vi att kvinnor presterar bättre än män och att förmedlare presterar bättre efter två års erfarenhet. Andra egenskaper som till exempel arbetsförmedlarens kognitiva förmåga och utbildning saknar betydelse för de arbetssökandes jobbchanser. Förmedlarnas arbetssätt tycks ha betydelse. Till exempel lyckas förmedlare som ofta träffar sina arbetssökande bättre än andra. Hur arbetssökande och arbetsförmedlare matchas spelar också roll. Arbetssökande gynnas av att ha en förmedlare med liknande utbildning och arbetsmarknadshistorik.